Wymagane dokumenty oraz pliki do pobrania

Wymagane dokumenty do rejestracji

 

Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu

Druk ten powinien odpowiadać wzorowi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, jednak niektóre Wydziały Komunikacji stosują własne wzory wniosku.

 

Dowód własności pojazdu

Jest to m.in. umowa kupna-sprzedaży, faktura, umowa darowizny i inne w zależności od sytuacji. Dokumenty w języku obcym powinny zostać przetłumaczone.

 

Dowód rejestracyjny

Dokument potwierdzający rejestrację pojazdu na terenie danego kraju. W zależności od Państwa dokument ten wyróżniają specyficznie cechy takie jak: format, kolor, rozmieszczenie danych. Żeby zweryfikować jaki dokument powinieneś otrzymać kupując samochód, sprawdź jego wzór na stronie http://mib.gov.pl/2-Wzorydowodowrejestracyjnych.htm

 

Karta pojazdu

Karta pojazdu jest dokumentem, w którym znajdziemy całą historię pojazdu, gdyż podąża ona za samochodem, a nie jest przypisana do właściciela pojazdu. Nie występuje we wszystkich Państwach Unii Europejskiej.

 

Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu

Każdy nabywca powinien posiadać ważny przegląd techniczny pojazdu w celu jego rejestracji na terytorium RP. Pojazdy sprowadzone często posiadają ważny przegląd jednak zdarzyć się może, że konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego badania celem „ustalenia danych”, tj.  roku produkcji pojazdu oraz nacisku na oś – danych których najczęściej brakuje w zagranicznych dowodach rejestracyjnych.

 

Dowód odprawy celnej przywozowej

Występuje w przypadku pojazdu, który został sprowadzony spoza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętaj o tym, że Szwajcaria i Norwegia nie należą do UE. W każdym takim przypadku  oprócz akcyzy musisz zapłacić dodatkowo cło (zwykle 10%) i podatek VAT (jego wysokość zależna jest od kraju w którym dokonujemy odprawy).

 

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju

Obecnie jest to dokument generowany w elektronicznym systemie e-Zefir, który można pobrać ze strony https://puesc.gov.pl/ po opłaceniu akcyzy. Potwierdza on uiszczenie należnego podatku do Urzędu i jest niezbędny do rejestracji pojazdu.

 

Pełnomocnictwo dla Twojego reprezentanta

Pełnomocnictwo dotyczy wszystkich właścicieli pojazdu. Należy pamiętać, że jeżeli pojazd posiada współwłaściciela to od niego również należy poprosić o pełnomocnictwo.

 

Dowód osobisty

Dokument ten powinna zaprezentować osoba, która rejestruje pojazd. Pamiętaj, że jeśli rejestrujesz przez pełnomocnika to swój dowód powinien okazać pełnomocnik. Żądanie od pełnomocnika oryginalnych dowodów osobistych właścicieli pojazdów, których nie ma przy rejestracji jest niezgodne z przepisami prawa - takie żądanie jest nawoływaniem do przestępstwa określonego w art. 275 Kodeksu Karnego.

Druki do pobrania:


 

 • Pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego - PPS-1 (pobierz)
 • Pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego - UPL-1P (pobierz)
 • Pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego - UPL-1 (pobierz)
 • Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu (pobierz)
 • Wniosek o czynny żal (pobierz)
 • Wniosek o rejestrację pojazdu (pobierz)
 • Umowa polsko-francuska (pobierz)
 • Umowa polsko-niemiecka (pobierz)
 • Umowa polsko-angielska (pobierz)
 • Umowa polsko-holenderska (pobierz)
 • Umowa polsko-hiszpańska (pobierz)
 • Umowa polsko-włoska (pobierz)
Pokaż wszystkie lokalizacje

Agencja Celna Areno

ul. Kondratowicza 37 A 03-285 WarszawaPolska

Pokaż na mapie

+48 (22) 418 65 09

info@areno.com.pl